Home

Proef het boerenleven op Zorgboerderij De Liesvelden.  Mensen een fijne en zinvolle dagbesteding geven op de boerderij. Dat kan op de zorgboerderij van Jos en Nicolle Kanters in Beek en Donk. Naast de zorgboerderij is er nog een melkveebedrijf, waar 110 koeien gemolken worden door melkrobots. Daarnaast hebben we jongvee en wat kleinvee zoals kippen, pony's en paarden, konijnen en honden. Zorgboerderij De Liesvelden heeft als doelgroep ouderen, mensen met een vorm van dementie, maar ook jonge mensen met een vorm van dementie, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een niet aangeboren herstenletsel en mensen met een lichamelijke beperking.

Zorgboerderij de Liesvelden is aangesloten bij de Samenwerkende Zorgboeren Zuid.(SZZ). We hebben kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staan.  Zorgboerderij De Liesvelden heeft sinds 2011 een keurmerk behaald. Zorgboerderij De Liesvelden is in het bezit van een ISO keurmerk. Mensen kunnen een vergoeding aanvragen bij de gemeenten WMO of bij het zorgkantoor WLZ voor dagbesteding. Omdat Zorgboerderij 'De Liesvelden' voldoet aan de kwaliteitseisen bieden wij Zorg in Natura aan. PGB kan natuurlijk ook. Door samenwerking met  Zorgboog in Balans, praktijkondersteuners, huisartsen, casemanagers en fysiotherapeuten van fysiotherapie Kemps en Rijf kunnen we meer zorg bieden als dat nodig is. Mensen met een WLZ indicatie krijgen dan ook dagbehandeling. Nicolle vindt het belangrijk om naar de toekomst te kijken, en meer te betekenen voor een cliënt dan alleen maar een leuke dag te bezorgen. Zolang mogelijk thuis blijven wonen is ons doel!